Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Hướng dẫn đăng nhập với thành viên NGƯỜI BÁN

Bước 1. Bạn hãy nhấp chuột vào “Đăng nhập” hiển thị trên góc phải của trang chủ

Hướng dẫn đăng nhập với thành viên NGƯỜI BÁN

Bước 2. Cửa sổ tiếp theo hiện ra, hãy điền “địa chỉ Email” và “mật khẩu”, sau đó nhấp chuột vào đăng nhập.

Hướng dẫn đăng nhập với thành viên NGƯỜI BÁN