Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Hóa chất thí nghiệm Trung Quốc

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Hóa chất thí nghiệm Trung Quốc

Ưu điểm: giá tốt

Hàng có sẵn số lượng lớn

Một số hóa chất: 

1- Napthol
2 - Napthol
1 - Amino - 2 - naphthol - 4 Sulfonic acid
1,1,2,2 - Tetra Chloro etan
1 - 10 Phenal throlin
Acetaldehyt
Acetamide
Acetic Acid
Aceton
Aceton Nitrile
Acid Chrome Blue K
Acid Nitric
Acid Stearic 
Acrylic acid
Active Carbon
Aluminum Chlorua
Aluminum Oxit
Aluminum Nitrat
Aluminum Potassium Sunphat
Aluminum Powder
Aluminum kim loại ( Nhôm KL)
Aluminum Sunphat
Amino Acetic Acid ( Glycin)
Amonium Acetat
Amonium cacbonat
Amonium Chlorua
Amonium cerium (IV) Sunphat tetrahydrat
Amonium Citrat Basic
Amonium Di Hydro Photphat
Amonium Dichromate
Amonium Ferous Sunphat (Muối Morh)
Amonium Feric Sunphat
Amonium Florua
Amonium Hydro Cacbonat
Amonium Hydro photphat
Amonium Hydroxit
Amonium Meta Vanadate
Amonium Molypdat
Amonium Oxalat
Amonium Per Sunphat
Amonium Sunphat
Amonium Sunphit
Amonium thio Cyanat
Anilin
Anhydric Phthalic
Anhydrous Ancohol - Ethanol
Antimony potassium Tartrate
Antimo tri Chlorua
Antimo Tri Oxit
Ascobic Acid
Barium Chlorua
Barium Cacbonat
Barium Hydroxit
Barium Nitrat
Barium Sunphat
Benzal dehyd (Benzandehit)
Benzen
Benzoic Acid
Benzotriazo (Benzotriazole)
Benzyl Alcol (Benzyl alcohol)
Bismut Sub Nitrat
Boric Acid
Boromocresol Green
Bromo Phenol Blue
Bromo Thymol Blue
Bromua
Butyl Acetat
Calcein
Cancium Acetat
Cacbon Di sunfua
Cancium Cacbonat
Cadium Chlorua
Cadimi Sunphat
Cadiminum Nitrat
Cancium Chlorua (Khan)
Cancium Chlorua .H2O
Cancium Florua
Cancium Hydroxit
Cancium Nitrat
Cancium Oxit
Cancium Photphat
Cancium Sunphat
Carmine
Chloro Benzen
Chrom oxit
Chromic Acide
Chrom III Chloride
Chrom Nitrat
Citric Acid
Cobalt Cacbonat
Cobalt Chlorua
Cobalt Nitrat
Cobalt Sunphat
Congo red
Copper I Chlorua 
Copper II Chlorua
Copper II Oxide
Copper Nitrat
Copper Powder (®ång bét)
Copper Sunphat khan
Copper Sunphat.5H2O
Copper acetat
Copper hydroxit
Cyclo hexan
Cylo Hexanon
Feric Nitrat
Ferrous Sunphat
Ferrous III Sunphat
Ferous Sunphua
Focmalin
Formic Acid
Fuchsin basic
Fuchsin Acid
Gelatin
Potassium Per Iodat
Potassium Per Sunphat
Potassium Pyro Sunphat
Potassium Oxalat
Potassium Sodium Tartrat
Potassium Sunphat
Potassium thio Cyanide
Propionic acid
Pyrogalic Acid
Resorcinol
Salisylic Acid
S¾t bét (Fe Powder)
Silicagel Indicator
Silver Sunphat
Silver Nitrat
Soda lime
Sodium Acetat ( Khan)
Sodium Acetat (N­íc)
Sodium Benzoat - AR
Sodium Bromua
Sodium Cacbonat
Sodium Chlorat
Sodium Chlorua
Sodium Citrat
Sodium Di hydro photphat
Sodium Dodecyl Sunphat (Natri lauryl sulfat)
Sodium di ethyl dithio carbamate
Sodium Hydro Photphit
Sodium Di Thionit
Sodium Florua
Sodium hexan meta photphat
Sodium Hydro Carbonat
Sodium Hydro Sunphat
Sodium Hydro Sunphit
Sodium Hydroxit
Sodium Hypochlorua
Sodium Iodide
Sodium meta borax
Sodium Meta Bi Sunphit
Sodium molypdat
Sodium Nitrat
Sodium Nitrit
Sodium Oxalat
Sodium Per oxit
Sodium Photphat
Sodium Pyro Sunphat
Sodium Pyro Photphat
Sodium Salicilat (Natri salicylat)
Sodium Silicat
Sodium Stanat
Sodium Sunfide
Sodium Sunfua
Sodium Sunphat Anhydrous
Sodium Tetra Borax
Sodium thio Cyanyde
Sodium Tungstate
Sodium Thio Sunphat
Succinic Acid
Sucrose (Saccazoza)
Sunfamic Acid
Urea
Xylen
Xylenol Orange
Zinc Acetat (Kẽm axetat)
Zinc Chlorua (Kẽm clorua)
Zinc Nitrat (Kẽm nitrat)
Zinc Oxit 95% 
Zinc Power (Bột kẽm) 
Zinc Pear (Hạt kẽm dạng quả lê)
PH 1 - 14
Quỳ típ 
Giấy lọc 60 x 60
Giấy lọc định tính phi 9
Giấy lọc định tính phi 11
Giấy lọc định tính phi 12,5
Giấy lọc định tính phi 15
Giấy lọc định tính phi 18
Giấy lọc định lượng phi 9
Giấy lọc định lượng phi 11
Giấy lọc định lượng phi 12,5
Giấy lọc định lượng phi 15
Giấy lọc định lượng phi 18
....vv....