Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm
Mới

Dịch vụ tư vấn môi trường - Báo cáo quan trắc môi trường

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng

Thông tin nhà cung cấp

Dịch vụ tư vấn môi trường - Báo cáo quan trắc môi trường

1. Báo cáo giám sát môi trường định kỳ?

Là báo cáo được thực hiện định kỳ 2 lần/năm gửi cho cơ quan quản lý môi trường địa phương (Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh/thành phố; Phòng Tài Nguyên và Môi Trường quận/huyện; Ban quản lý khu kinh tế – khu công nghiệp – cụm công nghiệp) để báo cáo chất lượng môi trường và các vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình hoạt động của các doanh nghiệp.

2. Đối tượng phải thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Theo quy định của nhà nước tất cả các cơ sở sản xuất, khu chung cư – dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp, nhà xưởng, các trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng, các khu vực khai thác tài nguyên khoáng sản như: đá, titan… Đã có giấy phê duyệt đánh giá tác động môi trường, giấy xác nhận cam kết BVMT, giấy chứng nhận về kế hoạch bảo vệ môi trường. Giấy xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường, giấy xác nhận đề án BVMT đều phải thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ 6 tháng/lần.
Đối với các cơ sở thuộc danh sách phải di dời do ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm phải định kỳ thực hiện báo cáo giám sát môi trường định kỳ 3 tháng/1 lần. Tất cả trường hợp trên phải thực hiện bao cao giam sat moi truong đầy đủ, đúng thời hạn.

Báo cáo giám sát môi trường được thực hiện định kỳ 2 lần/năm

3. Quy trình viết báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Mô tả tổng quan về thông tin của doanh nghiệp/công ty/dự án đang hoạt động;

Liệt kê các nguồn nguyên vật liệu, nhiên liệu sử dụng trong quá trình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp;

Liệt kê các quy trình sản xuất  kinh doanh và đánh giá các nguồn phát sinh chất thải (khối lượng phát sinh, chất thải phát sinh ở giai đoạn nào, biện pháp quản lý hiện tại đang áp dụng tại doanh nghiệp);

Thực hiện lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu nước – khí thải, tiếng ồn, không khí xung quanh gửi phòng thí nghiêm ( Có chứng chỉ VILASS) thực hiện phân tích;

Dựa vào kết quả phân tích so sánh với các tiêu chuẩn hiện hành (tùy theo lĩnh vực sản xuất của doanh nghiệp, vị trí của doanh nghiệp mà so sánh với các tiêu chuẩn khác nhau), đánh giá chất lượng môi trường doanh nghiệp.

QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn về nước thải sinh hoạt;

QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn về nước thải sản xuất;

QCVN 28:2010/BTNMT – Quy chuẩn về nước thải y tế;

QCVN 01:2015/BTNMT – Quy chuẩn về nước thải cao su;

QCVN 01-MT:2015/BTNMT Nước thải cao su

và các quy chuẩn khác về khí thải, lò hơi,…

4. Địa điểm nộp báo cáo giám sát môi trường định kỳ

Tại Phòng Tài Nguyên Môi Trường quận/huyện đối với trường hợp doanh nghiệp đã thực hiện cam kết bảo vệ môi trường/ kế hoạch bảo vệ môi trường  trước khi hoạt động hoặc đề án bảo vệ môi trường đơn giản;

Tại Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh/ thành phố đối với các doanh nghiệp đã thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) trước khi oạt động hoặc đề án bảo vệ môi trường chi tiết