Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm
Mới

Bộ kits test Megazyme - Ireland trong sản xuất thực phẩm

Giá Liên hệ

 • Xuất xứ
 • Mã sản phẩm
 • Hình thức thanh toán
 • Điều khoản giao hàng
 • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

MEGAZYME - IRELAND là nhà sản xuất các lọai thuốc thử (test kits) theo phương pháp sinh học (Enzyme) và chất chuẩn HPLC, LCMS … Sản phẩm của MEGAZYME được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới trong các lĩnh vực:

 • Test kits trong thực phẩm
 • Test kits trong thức ăn chăn nuôi
 • Test kits trong công nghiệp lên men
 • Test kits trong ngành rượu
 • Test kits trong ngành sữa
 • Test kits trong ngành bia

Các chỉ tiêu phân tích của MEGAZYME bao gồm:

Ngành

thực phẩm

Thức ăn

chăn nuôi

Sản phẩm

lên men

Sản phẩm rượu

Các sản phẩm từ sữa

Nghành bia & NGK

Acetic Acid

Acetic Acid

Acetic Acid

Acetaldehyde

Acetaldehyde

Alpha-Amylase

Ammonia

Ammonia

Ammonia

Acetic Acid

Acetic Acid

Beta-Amylase

Amylose /

Amylopectin

Alpha-Amylase

Alpha-Amylase

Ammonia

Ammonia

Beta-Glucan

(Barley and oats)

L-Asparagine /

L-Glutamine /

Ammonia

Available

Carbohydrates

/ Dietary Fibre

L-Asparagine /

L-Glutamine /

Ammonia

L-Arginine

L-Ascorbic Acid

Beta-Glucanase

L-Ascorbic Acid

Beta-Glucan

(Barley and oats)

Beta-Glucanase

L-Ascorbic Acid

Aspartame

D-Glucose

Available

Carbohydrates

/ Dietary Fibre

Beta-Glucanase

Citric Acid

Citric Acid

Citric Acid

Malt Amylase

Beta-Glucan

Fructan

Ethanol

Ethanol

Ethanol

Total Starch

Citric Acid

D-Fructose /

D-Glucose

D-Glucose

D-Fructose /

D-Glucose

Formic Acid

Alpha-Amylase

Ethanol

Galactomannan

Glucose Oxidase

D-Gluconic Acid

D-Fructose /

D-Glucose

Beta-Glucanase

Fructan

L-Lactic Acid

Glycerol

Glycerol

D-Gluconic Acid

Limit-Dextrinase

D-Fructose /

D-Glucose

Phytic Acid

L-Glutamine /

Ammonia

D-Lactic Acid

D-Glucose

endo-β-Xylanase

D-Gluconic

Acid

Raffinose /

D-Galactose

L-Malic Acid

L-Lactic Acid

L-Glutamic Acid

 

D-Glucose

Resistant

Starch

L-Lactic Acid

D-Malic Acid

D-Lactic Acid

 

L-Glutamic

Acid

Total Dietary

Fibre

Succinic Acid

L-Malic Acid

L-Lactic Acid

 

Glycerol

Total Starch

Sucrose

Primary Amino

Nitrogen (NOPA)

D-/L-Lactic Acid

 

D-Lactic Acid

endo-β-Xylanase

Urea

D-Sorbitol

Lactose /D-Galactose

 

L-Lactic Acid

Beta-Glucanase

Alpha-Amylase

Succinic Acid

D-Sorbitol /Xylitol

 

Lactose

endo-β- Xylanase

endo- Arabinanase

Sucrose

Succinic Acid

 

Maltose

Protease

Beta-Glucanase

Sulphite

Sucrose

 

Resistant Starch

 

Cellulase

Tartaric Acid

Urea

 

Sucrose

 

Pullulanase

Urea

 

 

Sweeteners

 

endo-β- Xylanase

 

 

 

NGUYỄN PHƯƠNG

Phòng Kinh doanh

097 9895 707      

Email:sales7@lamviet.com

Skype:ntkimphuong224

www.megazyme.com