Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần tư vấn và mua thiết bị kiểm tra/ siêu âm khuyết tật trên kim loại và phi kim loại

Cần tư vấn và mua thiết bị kiểm tra/ siêu âm khuyết tật trên kim loại và phi kim loại

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần tư vấn và mua thiết bị kiểm tra/ siêu âm khuyết tật trên kim loại và phi kim loại

Sử dụng công nghệ siêu âm mới nhất hiện nay (từ năm 2020 đến nay)

Số lượng mua: 1 máy

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: Thái Nguyên

Sản phẩm đã xem