Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua vú mỡ

Cần mua vú mỡ

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua vú mỡ

Yêu cầu:

STT

Tên

Loại

Đơn vị tính Số lượng mua
1

Vú mỡ 1627-B Alemite

101 - 7.289065

Cái 222
2

Vú mỡ cong 90 độ

M6*1, inox 304

Cái 345
3

Vú mỡ cong 90 độ

M8

Cái 635
4

Vú mỡ cong 90 độ

M10

Cái 873
5

Vú mỡ cong 90 độ

M12

Cái 553
6

Vú mỡ cong 90 độ

M14

Cái 315
7

Vú mỡ thẳng 1/4 PT

M6*1, L= 5mm, đồng

Cái 135
8

Vú mỡ thẳng

M8

Cái 1188
9

Vú mỡ thẳng

M10

Cái 3315
10

Vú mỡ thẳng

M12

Cái 440
11

Vú mỡ thẳng

M14

Cái 291
12

Vú mỡ đầu nhọn

M10

Cái 755
13

Vú mỡ đầu nhọn

M13

Cái 213
14

Vú mỡ ren, đầu thẳng

1/4inch 0.002796.D

Cái 768
15

Vú mỡ ren, đầu thẳng

1/8inch 0.002795.C

Cái 852

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Quảng Ngãi