Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua vòng đệm cho khớp nối

Cần mua vòng đệm cho khớp nối

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 4 ngày
  • Xuất xứ

Cần mua vòng đệm cho khớp nối Nor-Mex 82

Số lượng mua: 6 cái

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội