Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua van điều khiển Air Torque

Cần mua van điều khiển Air Torque

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua van điều khiển Air Torque

Model: AT101U DA F05+F07-N-14DS

Số lượng mua: 2 cái

Mục đích mua hàng: sử dụng trong nhà máy

Địa điểm nhận hàng: Tp. Hồ Chí Minh

 

van điều khiển Air Torque

Sản phẩm đã xem