Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua van điều khiển Air Torque

Cần mua van điều khiển Air Torque

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua van điều khiển Air Torque

Yêu cầu: 

Model: AT101U DA

Mục đích sử dụng: Dự phòng cho cụm lọc li tâm B/M

Mục đích mua dùng: thương mại

Số lượng mua: 1 cái

Địa điểm nhận hàng: TP. Hồ Chí Minh

 

van điều khiển Air Torque