Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua thiết bị hoạt hóa điện hóa Ecawa

Cần mua thiết bị hoạt hóa điện hóa Ecawa

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua thiết bị hoạt hóa điện hóa Ecawa

Mục đích sử dụng: dùng khử khuẩn nguồn nước dùng trong canteen cho nhân viên và sát khuẩn.