Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Cần mua thép Strip

Cần mua thép Strip

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua thép Strip

Mã: S50C ... 1.5Tx39mm=500 kg

Mã: S45C ... 1Tx13mm=4000 kg

Mã: S45C ... 1Tx15mm=500 kg