Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua tán trụ ren trong

Cần mua tán trụ ren trong

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 10 ngày
  • Xuất xứ

Cần mua tán trụ ren trong

Loại Pem BSO-M3-5

Số lượng mua: 400

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: Tp. Hồ Chí Minh

Sản phẩm đã xem