Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua tấm Polycarbonate Skylite Clear

Cần mua tấm Polycarbonate Skylite Clear

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua tấm Polycarbonate Skylite Clear

Kích thước: 6mm*2100mm*12000mm, UV coasted

Số lượng: 20 tấm

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Sơn La