Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua tấm pin Canadian Solar Mono 445W HiKu

Cần mua tấm pin Canadian Solar Mono 445W HiKu

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua tấm pin Canadian Solar Mono 445W HiKu

Mục đích mua hàng: mua sử dụng lắp đặt cho công trình.

Số lượng: 24 tấm.

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội.