Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua que hàn đơn nhựa PP & PVC

Cần mua que hàn đơn nhựa PP & PVC

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua que hàn đơn nhựa PP & PVC

Yêu cầu:

Que hàn nhựa tròn (que hàn nhựa đơn)

Số lượng mua:

- Que hàn nhựa tròn PP: 10kg

- Que hàn nhựa tròn PVC: 10kg

Mục đích mua: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Hải Phòng