Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua ống thoát nước thẩm thấu mặt cầu

Cần mua ống thoát nước thẩm thấu mặt cầu

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua ống thoát nước thẩm thấu mặt cầu

Đường kính ống D18mm

Đường kính sợi d1,5mm

Ống của Hàn Quốc

Số lượng mua: 400m

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội