Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Cần mua nhựa POM

Cần mua nhựa POM

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua nhựa POM

1. Kích thước (DxRxC): 142x127x30 mm

Số lượng: 4

2. Kích thước (DxRxC): 55x55x30

Số lượng: 1

3. Kích thước (DxRxC): 160x51x32 mm

Số lượng: 1

4. Kích thước (DxRxC): 105x95x60 mm

Số lượng: 1

5. Kích thước (DxRxC): 55x55x39 mm

Số lượng: 2

6. Kích thước (DxRxC): 200x79x mm

Số lượng: 1