Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua nhám trụ

Cần mua mua nhám trụ

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua mua nhám trụ

1. 6x40x25 độ hạt 400

2. 6x50x25 độ hạt 600

3. 6x60x25 độ hạt 1200

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Hải Phòng