Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua muối Natri 99.5 %

Cần mua muối Natri 99.5 %

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua muối Natri 99.5 %

Hãng TRS

Số lượng mua: 1500 bao (25kg/ bao)

Mục đích mua hàng: thương mại, dùng trong R.O and DI

Địa điểm nhận hàng: Hải Dương