Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Cần mua máy tiện gỗ (lục bình, con song)

Cần mua máy tiện gỗ (lục bình, con song)

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua máy tiện gỗ (lục bình, con song)

Số lượng: 01 máy

Vui lòng gửi báo giá, kèm hình ảnh nguyên bộ của máy.