Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua máy lắc tròn

Cần mua máy lắc tròn

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua máy lắc tròn

Loại 6 chỗ theo tiêu chuẩn EPA 1311

Mục đích mua hàng: sử dụng

Số lượng mua: 1 máy

Địa điểm nhận hàng: Tp. Hồ Chí Minh