Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua máy kiểm tra đường ống dây

Cần mua máy kiểm tra đường ống dây

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 3 ngày
  • Xuất xứ

Cần mua máy kiểm tra đường ống dây

Chiều dai: 20-50m

Số lượng mua: 1 máy

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội