Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua máy ép nhựa cũ

Cần mua máy ép nhựa cũ để mở rộng sản xuất

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua máy ép nhựa cũ để mở rộng sản xuất

Dòng máy dòng Kawaguchi, Nigata, hoặc Toshiba

Công suất ép 1 ngày: 250 - 350 tấn nhựa

Số lượng mua: 1 máy