Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua máy đai nhựa dùng pin

Cần mua máy đai nhựa dùng pin

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 2 ngày
  • Xuất xứ

Cần mua máy đai nhựa dùng pin

Model: TRANSPAK H-46B

Số lượng mua: 1 cái

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: Bắc Ninh