Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua máy chụp cắt lớp CT 16 lát

Cần mua máy chụp cắt lớp CT 16 lát

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua máy chụp cắt lớp CT 16 lát

Yêu cầu:

  1. Báo giá.
  2. Chế độ bảo hành
  3. Thời gian vận chuyển, lắp đặt
  4. Các phần mềm liên quan đến sản phẩm (phần mềm nào đã có sẵn, phần mềm nào cần thiết phải mua thêm).
  5. Catalog nếu có.