Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Cần mua máy chụp cắt lớp CT 16 lát

Cần mua máy chụp cắt lớp CT 16 lát

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua máy chụp cắt lớp CT 16 lát

Yêu cầu:

  1. Báo giá.
  2. Chế độ bảo hành
  3. Thời gian vận chuyển, lắp đặt
  4. Các phần mềm liên quan đến sản phẩm (phần mềm nào đã có sẵn, phần mềm nào cần thiết phải mua thêm).
  5. Catalog nếu có.