Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua khớp nối cho Encoder Paguflex

Cần mua khớp nối cho Encoder Paguflex

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua khớp nối cho Encoder Paguflex

Loại 2 đầu trong

Phi 6mm

Số lượng mua: 30 cái

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Q9, Tp. Hồ Chí Minh