Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua hóa chất vận hành dự án nuôi vi sinh để sản xuất Butandiol

Cần mua hóa chất vận hành dự án nuôi vi sinh để sản xuất Butandiol

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua hóa chất vận hành dự án nuôi vi sinh để sản xuất Butandiol

Phosphric Acid

H3PO4

Potassium Phosphate Dibasic

K2HPO4

Sulfuric Acid

H2SO4

Magnesium Sulfate

Mg2SO4

Citric Acid

C6H8O7

Ammonia

NH3

Sodium Hydroxide

NaOH

Calcium Citrate

Ca3(C6H5O7)2

Iron Sulfate

FeSO4

Zinc Sulfate

ZnSO4

Manganese Sulfate

MnSO4

Sodium Molybdate

NaMoO4

Cobalt Sulfate

CoSO4

Nickel Sulfate

NiSO4

 

Mong anh/chị có thể cung cấp 1 số thông tin bên dưới:

Nguồn gốc, trạng thái, độ tinh khiết

Có thể cung cấp chuẩn Food Grade không?

Đóng gói tiêu chuẩn cho hóa chất dạng bột như thế nào? Đơn tối thiểu và tối đa là bao nhiêu?

Có thể thay đổi quy cách đóng gói cho hóa chất dạng bột không? Đơn tối thiểu và tối đa là bao nhiêu?

Đóng gói tiêu chuẩn cho hóa chất dạng lỏng như thế nào? Đơn tối thiểu và tối đa là bao nhiêu?

Có thể thay đổi quy cách đóng gói cho hóa chất dạng lỏng không? Đơn tối thiểu và tối đa là bao nhiêu?

Vận chuyển như thế nào?

Nhà máy đặt tại KCN Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Sản phẩm đã xem