Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua hóa chất sản xuất phụ gia xây dựng

Cần mua hóa chất sản xuất phụ gia xây dựng

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua hóa chất sản xuất phụ gia xây dựng như sau:

No Name of Raw material
1 Diethanol Isopropanolamine 85% (DEIPA) 210kg/phuy
2 Glycerin 99,9% (225kg/phuy)
3 Sodium Gluconate 98% 
4 Diethylene Glycol (DEG) 225kg/phuy
5 Proplylene Glycol (PG) 215kg/phuy
6 Preventol D6
7 TEA 99
8 Diethanloamine 99% (DEA) 228kg/phuy
9 Tea 99 %
10 Syrup glucose
11 Acid Acetic (30kg/drum) 60%
12 Acid Citric Monohydrate 
14 Cement Kim Dinh PCB40
15 Cement white
16 CaCo3 NO3  (Calcium carbonate NO3)
17 CaO (Vôi Sống)
18 Aluminum sunphate (AL2O3)
19 Mat Ri Duong
20 Calcium mesh YB 200
21 Acronal S400
22 Acronal 296DAP
23 Bayferox 318 
24 Bao Keracolor 2kg
25 Refined cane sugar 
26 Calcium Formate
27 Xi măng sông gianh
28 YB 550

Yêu cầu:

Số lượng: 75 tấn/ quý/ mỗi loại hóa chất

Mục đích sử dụng: sản xuất phụ gia xây dựng

Gửi hàng mẫu trước để nhà máy test trước khi đặt mua.

Địa điểm nhận hàng: Quảng Nam