Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Cần mua hạt cát thủy tinh để đánh bóng bề mặt kim loại

Cần mua hạt cát thủy tinh để đánh bóng bề mặt các sản phẩm khuôn của Công ty.

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua hạt cát thủy tinh để đánh bóng bề mặt các sản phẩm khuôn của Công ty. Số lượng: 25 Kg