Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua đầu cốt (Cosse) Nichifu

Cần mua đầu cốt (Cosse) Nichifu

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua đầu cốt (Cosse) Nichifu

1. CE8- số lượng mua: 600

2. 1,25Y-3K- số lượng mua: 1800

3. BT 2-13- số lượng mua: 1600

4. BT 5,5-18- số lượng mua: 1000

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Thái Nguyên