Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua công tắc giới hạn- Limit switch

Cần mua công tắc giới hạn- Limit switch

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua công tắc giới hạn- Limit switch

Model: 1LS1-4C/ Honeywell

Số lượng mua: 2 bộ

Mục đích mua hàng: mua sử dụng cho dự án

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội