Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua chổi than kích từ máy phát

Cần mua chổi than kích từ máy phát

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua chổi than kích từ máy phát

Loại: NCC 634

Size 25.4x38.1x102mm

Số lượng mua: 50 cái

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Vũng Tàu