Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua cầu đấu SamwonAct

Cần mua cầu đấu SamwonAct

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua cầu đấu SamwonAct

Mã: TG7-1H40CA

 

 

Số lượng mua: 10 cái

Mục đích mua hàng: mua sử dụng lắp ráp 

Địa điểm giao hàng: Hải Phòng