Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua cáp thép D20

Cần mua cáp thép D20

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua cáp thép D20

Yêu cầu:

Loại D20

Số lượng mua: 5000 mét

Mục đích mua: thi công công trình

Địa điểm nhận hàng: Bắc Ninh