Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua cáp 3 lõi 120mm2 cách điện XLPE

Cần mua cáp 3 lõi 120mm2 cách điện XLPE

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua cáp 3 lõi 120mm2 cách điện XLPE

Có bọc giáp

Có chứng nhận cáp cho tàu biển, thỏa tiêu chuẩn IEC-332-3A

Số lượng: 90m