Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua can thiếc

Cần mua can thiếc

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 10 ngày
  • Xuất xứ

Cần mua can thiếc

Loại 3 lít

Mục đích mua hàng: sử dụng đựng mẫu xăng dầu

Số lượng mua: 70

Địa điểm nhận hàng: Đồng Nai

Sản phẩm đã xem