Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua bút đo điện trở model Trek 152-1

Cần mua bút đo điện trở model Trek 152-1

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua bút đo điện trở model Trek 152-1

Số lượng: 2 chiếc

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm giao hàng: Bắc Giang