Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua bulong cho máy hàn

Cần mua bulong cho máy hàn

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua bulong cho máy hàn

NELSON STUD

WELDING INC. 101-010-183-G100 Đinh hàn CFL 1/ 2-13 1 1/2 L PK 100

Số lượng mua: 150 cái

Mục đích mua hàng: thương mại cho gói thầu của công ty

Địa điểm nhận hàng: Tp. Hồ Chí Minh