Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Cần mua bồn chữ nhật 400L để đựng nước

Cần mua bồn chữ nhật 400L để đựng nước

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua bồn chữ nhật 400L để đựng nước.

Có thể để trong nhà tắm

Số lượng: 01 chiếc