Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua bộ thu thập và phân tích dữ liệu rung động cầm tay Scout140-Ex

Cần mua bộ thu thập và phân tích dữ liệu rung động cầm tay Scout140-Ex

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua bộ thu thập và phân tích dữ liệu rung động cầm tay Scout140-Ex

Yêu cầu:

Model: Scout140-Ex

Mục đích mua sử dụng: thương mại (phục vụ phân xưởng sửa chữa)

Đầy đủ các phụ kiện đi kèm Balancing kit 4 ch Balancing kit for Sout140-Ex including (Reflective tape, laser tachometer and block, magnet base).

NSX: GE (Bently Nevada)

Số lượng mua: 1 bộ

Địa điểm nhận hàng: Thái Bình