Danh mục sản phẩm
Th12 17

Sự kiện Kết nối ý tưởng với chủ đề “Giải pháp IoT trong nông nghiệp thông minh - Giám sát và quản lý nhà màng”

Tp. Hồ Chí Minh Địa điểm: Trực tuyến

Thời gian: 17/12/2021 - 17/12/2021

Sự kiện Kết nối ý tưởng với chủ đề “Giải pháp IoT trong nông nghiệp thông minh - Giám sát và quản lý nhà màng” do rung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM sẽ tổ chức vào lúc 08h30’ đến 10h30’, Thứ Sáu, ngày 17/12/2021 bằng hình thức trực tuyến qua ứng dụng Google Meet.

Tại sự kiện, các nhà cung ứng sẽ giới thiệu những giải pháp công nghệ đáp ứng yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Sau đó, doanh nghiệp sẽ lựa chọn giải pháp phù hợp để tiếp tục thương thảo hợp tác, chuyển giao công nghệ.

Quý đơn vị, quý chuyên gia có quan tâm vui lòng đăng ký tại đây trước ngày 17/12/2021. Trung tâm sẽ gửi link tham dự cho quý vị sau khi đăng ký:

Đăng ký cung ứng công nghệ

Đăng ký tham dự

Tải thư mời.