Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Trạm kiểm tra aStation2000

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ

Thông tin nhà cung cấp

Trạm kiểm tra aStation2000 với nhiều tính năng: Kiểm tra màu, đo kích thước, đọc OCR, 1D, 2D code, phân loại sản phẩm.