Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm
Mới

Trạm kiểm tra aStation2000

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ

Thông tin nhà cung cấp

Trạm kiểm tra aStation2000 với nhiều tính năng: Kiểm tra màu, đo kích thước, đọc OCR, 1D, 2D code, phân loại sản phẩm.