Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Tích hợp hệ thống công nghệ thông tin

Giá Liên hệ

 • Xuất xứ
 • Mã sản phẩm
 • Bảo hành
 • Hình thức thanh toán
 • Điều khoản giao hàng
 • Điều khoản đóng gói
 • Thông tin khuyến mãi

Thông tin nhà cung cấp

VietSoftware thực hiện việc tích hợp hệ thống ở nhiều mức khác nhau như: tích hợp hệ thống máy chủ, hệ thống mạng, phần mềm ứng dụng, bảo mật hệ thống... Để nâng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp, chúng tôi luôn tư vấn khách hàng đầu tư vào các hệ thống phần mềm mới được xây dựng, trên hướng tiếp cận tổng thể về quản lý ở mức toàn doanh nghiệp. Trên nền tảng tích hợp từ đầu toàn bộ các thông tin của doanh nghiệp, chứ không chạy theo "ghép nối" các kết quả đầu ra của hệ thống riêng rẽ. Đây là bước phát triển đầu tư tất yếu, khi yêu cầu nâng cao hiệu quả kinh doanh đòi hỏi các nhà quản lý phải nắm được toàn bộ, "ngay lập tức", thông tin mọi mặt của doanh nghiệp trong các mối quan hệ của chúng, không phải các mảng thông tin riêng rẽ.
Ba hệ thống quản lý tích hợp nổi tiếng và phổ biến nhất hiện nay là:
 • Hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp ERP. 
 • Quản trị quan hệ khách hàng CRM. 
 • Quản trị chuỗi cung ứng SCM.
Đối với những doanh nghiệp có nhu cầu bảo toàn đầu tư trên cơ sở tích hợp các cơ sở hạ tầng đã có, chúng tôi cung cấp các dịch vụ:
 • Ứng dụng, tích hợp giải pháp của các hãng khác nhau. 
 • Phân cấp hệ thống, phân đoạn ứng dụng công nghệ. 
 • Tích hợp thư điện tử, quản lý tài liệu và hệ thống kiến thức văn phòng. 
 • Xây dựng trung tâm dữ liệu. 
 • Hệ thống bảo mật.