Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm
Mới

Karyotyping system: Hệ thống lập sơ đồ xét nghiệm nhiễm sắc thể

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Karyotyping system: Hệ thống lập sơ đồ xét nghiệm nhiễm sắc thể

- Xét nghiệm dễ dàng và nhanh chóng các loại nhiễm sắc thể của Người, Thực vật và Động vật.
- Dữ liệu của bệnh nhân được tích hợp linh hoạt. - Thông báo máy phát mạnh với quyền truy cập đầy đủ tới dữ liệu của bệnh nhân và dữ liệu hình ảnh.
- So sách trực tiếp các xét nghiệm lên đến 6 trường hợp khác nhau.
- Quản lý toàn diện tập tin với chức năng xoá bỏ không giới hạn.