Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Hệ thống quản lý vốn đầu tư dự án

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Giới thiệu hệ thống quản lý vốn đầu tư dự án:

Đây là giải pháp do HiPT phát triển nhằm góp phần quản lý các thông tin có liên quan đến toàn bộ hoạt động của dự án kể từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư.

Thông tin về dự án được thu thập, cập nhật, lưu trữ, tổ chức quản lý và khai thác nhằm đảm bảo khả năng cung cấp thông tin an toàn, bảo mật cho mọi đối tượng tham gia hoạt động trong lĩnh vực CNTT có nhu cầu, hỗ trợ hoạt động giám sát, quản lý trong suốt quá trình triển khai dự án.