Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Hệ thống quản lý tài sản

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Giới thiệu hệ thống quản lý tài sản:

Hệ thống cho phép quản lý, tra cứu thông tin tài sản cố định, công cụ lao động và vật liệu, văn phòng phẩm theo hướng tập trung đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ có liên quan cũng như các đặc thù riêng của tổ chức. Với việc đưa vào sử dụng phần mềm này sẽ giúp người dùng tự động hóa được nhiều khâu, thuận tiện cho việc hạch toán, nâng cao hiệu suất công việc.