Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Hệ thống quản lý hội viên

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Giới thiệu hệ thống quản lý hội viên:

Hệ thống giúp cho các hội nghề nghiệp tăng cường năng lực hoạt động, đặc biệt là năng lực quản lý hội viên; cho phép người dùng thực hiện các hoạt động đăng ký, kết nạp hội viên, cập nhật thông tin hội viên, cập nhật kiến thức, thanh toán phí, …. thông qua môi trường mạng internet.