Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Hệ thống quản lý dân cư

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Giới thiệu hệ thống quản lý dân cư:

Là công cụ giúp cơ quan công an các cấp quản lý các quy trình nghiệp vụ đăng ký và quản lý cư trú theo quy định hiện hành nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung, thống nhất số liệu, thông tin về dân cư, yêu cầu trích xuất dữ liệu dân cư phục vụ công tác báo cáo thống kê, khai thác, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin khác.