Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Hệ thống khai thác dữ liệu bản đồ địa chính trực tuyến

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Giới thiệu hệ thống khai thác dữ liệu bản đồ địa chính trực tuyến:

Bản đồ địa chính công khai trên mạng dựa vào kết quả thành lập bản đồ địa chính của các địa phương theo các cấp từ xã/phường, quận/huyện đến tỉnh/thành phố. Thông qua bản đồ địa chính trực tuyến(webgis), người sử dụng tìm kiếm thông tin nhanh chóng, linh hoạt dựa trên một số lựa chọn thông tin cơ bản ban đầu. Ngoài ra thông tin địa chính cũng được cung cấp thông qua dịch vụ tin nhắn SMS.