Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Hệ thống CSDL thông tin đất đai

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Giới thiệu hệ thống CSDL thông tin đất đai:

Hệ thống thông tin đất đai bao gồm hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai, hệ thống Tra cứu trực tuyến bản đồ địa chính và hệ thống Phần mềm dịch vụ hành chính công mức độ 3, một phần mức độ 4.

Phần mềm CSDL đất đai là sự kết hợp xuyên suốt giữa bản đồ địa chính .dgn và hệ quản trị CSDL SQL Server lưu trữ thông tin dữ liệu hình học thửa đất và dữ liệu thuộc tính của thửa đất. Hệ thống trang bị Bộ công cụ chuẩn hóa, tạo lập CSDL đất đai, chỉnh lý biến động tiện dụng trong việc xử lý nghiệp vụ địa chính từ bản vẽ Microstation.